ثبت برند در تهران


علامت تجاری شامل نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و شکل که برای تفکیک محصول یا تجارتی خاص از سایرین به کار می رود.
حق بهره برداری از هر برند و علامت تجاری منحصراً در اختیار کسی است که آن را در اداره مالکیت صنعتی و معنوی ثبت کرده باشد تخطی ازاین قانون موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

طول اعتبار ثبت برند برای هر بار ثبت ۱ سال می باشد. البته علامت تجارت قابل انتقال می باشد ولی اجازه استفاده از آن به دیگران باید به ثبت برسد.

طبق بند های الف و ب ماده ۳۰ قانونی که اخیراً در زمینه ثبت علائم تجاری، صنعتی و خدماتی تصویب شده علامت تجاری اینگونه بیان می شود:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی، یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت، معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده میکنند متمایز سازد.